Голосуем за Балашова!

Вы можете проголосовать за Балашова, даже если из другого района/города/региона!Как проголосовать за Геннадия Балашова, если вы прописаны в другом районе Киева, другом городе, регионе страны

Геннадий Балашов

Как проголосовать за Геннадия Балашова, если вы прописаны в другом районе Киева, другом городе, регионе страны.

День выборов — 28 октября 2012 года (вс.), избирательный округ Геннадия Балашова — № 221 (Печерский, Соломенский, Шевченковский районы г. Киева)

Голосуем за Балашова!

Инструкция

Шаг 1. Делаем себе документы, подтверждающие необходимость временной смены места голосования.
Это могут быть:
«довідка медичного закладу/установи,
довідка з місця роботи,
документ, що підтверджує місце проживання виборця на території відповідної виборчої дільниці».
Шаг 2. Пишем заявление.
Бланк можно скачать здесь: http://www.ex.ua/view_storage/874 155 902 654
(Заявление должно быть подано в орган, который ведёт «Державний реєстр виборців» не позднее 22 октября включительно!)
Шаг 3. Ищем на сайте Центральной Избирательной Комиссии в разделе «Відділи ведення реєстру» http://www.drv.gov.ua адрес ближайшего органа, ведущего «Державний реєстр виборців».
Шаг 4. Берём: паспорт, оригинал + ксерокопии документа, подтверждающего необходимость временной смены места голосования. Идём в орган, ведущий «Державний реєстр виборців».
Шаг 5. С чистой совестью ждём решения.

Информация с сайта Центральной Избирательной Комиссии:

«Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах (далі - виборець), передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування) без зміни його виборчої адреси.
Порядок тимчасової зміни місця голосування громадянина України врегульовано Законом України „Про Державний реєстр виборців“ та Постановою ЦВК „Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси“ від 13 вересня 2012 року № 893.
Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Реєстру:
1) за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;
2) за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України „Про Державний реєстр виборців“.
З переліком органів ведення Реєстру та адресами їх місцезнаходження можна ознайомитись на сайті Центральної виборчої комісії (http://www.drv.gov.ua) в розділі „Відділи ведення реєстру“.
У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси: довідка медичного закладу/установи, довідка з місця роботи, документ, що підтверджує місце проживання виборця на території відповідної виборчої дільниці. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Разом з заявою виборець, який хоче на дату проведення виборів змінити адресу свого голосування, пред’являє паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Зразок заяви, що подається для тимчасової зміни місця голосування, наводиться нижче. Заяву можна скопіювати з Постанови ЦВК „Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси“ від 13 вересня 2012 року № 893, яка міститься на сайті ЦВК (www.cvk.gov.ua) — ДОДАТОК № 2 до Постанови.
Заява може бути подана не пізніше, ніж за 5 днів до голосування, тобто до 22 жовтня включно».