Ваш афроукраїнський сусід

Уявіть себе на Хрещатику…

Геннадий Балашов

Ваш афроукраїнський сусід
Ваш афроукраїнський сусід


Ви йдете під тінню квітучих каштанів, вздовж сувенірних розкладок, кіосків з морозивом та кавою. Навколо вас купа людей. Чутно англійську мову, німецьку, французьку. Повз проходить група італійців, голосно говорячи та активно жестикулюючи, за ними двоє сп’янілих від українського пива ірландців. Ви бачите на Хрещатику людей з розкосими очима, темношкірих та азіатів, одягнених у національні костюми, джинси, крокси, в чалмі, чадрі, сарі та вишиванках. І вся ця строкатість приковує до себе ваш погляд.

На українському Хрещатику прогулюється та робить покупки увесь світ! Це не туристи, а мігранти — бізнесмени, інвестори, найманий персонал з сім'ями. Вони приїхали в Україну, тому що тут вигідно жити та заробляти гроші. Кожен з них дуже хоче отримати привілей, який є у вас від народження — українське громадянство. Тому що всі вони хочуть втілити свою Українську Мрію і стати найбагатшими людьми світу!

_________

В Україні тільки нещодавно розпочалась дискусія про мультикультурність. Суспільство повільно виходить із стану «радянських громадян», і це відчутно у всьому: політиці, бізнесі, культурі…

Декілька поколінь в період СРСР були відрізані від решти світу, сучасного мистецтва та науки. Комунізм та соціалізм стали культурою і традиціями для наших бабусь, дідусів та батьків. Радянські міста походили один на інший, наче брати-близнюки, стиралися національні відмінності, придушувалась національна ідентичність. Сьогодні досягло зрілого віку лише перше покоління людей, які народились у незалежній Україні. Вони поєднують успадковані пострадянські традиції з цінностями 21 століття.

Те що цивілізованим країнам звично, тут ще здається дикістю, тому час від часу ми стикаємося з нетерпимістю. Масла у вогонь підливають політики, які культивують націоналістичну ненависть. На жаль, серед маргіналізованої частини населення України, яка не знає, де заробити гроші, зараза націоналізму розноситься швидко. Але швидко й дохне, адже не має підживлення в глобальному сучасному світі! Навіть Німеччина впоралась із фантомом нацизму та стала однією з найбільш заможних, мультинаціональних і толерантних країн Європи. Приклад для всього світу.

Мультикультурність в Україні почнеться, коли по сусідству з вами житиме людина іншої раси, іншого віросповідання, але з українським паспортом та тими ж громадянськими правами, що й у вас. Це, таким чи іншим чином, почне відбуватись, тому що Україна йде в Європу, а кордони між країнами Європейського Союзу стираються.

Вільний обіг євро, пересування товарів, грошей та людей найрізноманітніших рас та національностей — ось, що чекає на нас у майбутньому. І сьогодні громадяни України, які вважають себе патріотами, повинні робити усе, щоб впустити на нашу територію якомога більше товарів, грошей і людей! До яких вершин приводить Мрія про Свободу та Благополуччя, ми знаємо з історії Об'єднаних Штатів Америки. Як тільки громадяни України усвідомлять, що мають Право на Власну Вигоду, ми станемо мультикультурним та багатим народом.

Якщо ми ставимо перед собою Мету — стати найзаможнішими у світі, то це можливо тільки через мультикультурність. І ніякого націоналізму й інших відсталих течій 20 століття.

Заробляйте й будьте мультикультурними!ВАШ АФРОУКРАИНСКИЙ СОСЕД

Представьте себя на Крещатике. Вы идёте под тенью цветущих каштанов вдоль сувенирных раскладок, киосков с мороженным и кофе. Вокруг вас толпы людей. Слышна английская речь, немецкая, французская. Мимо проходит группа итальянцев, громко говоря и активно жестикулируя, за ними — двое осоловевших от украинского пива ирландцев. Вы видите на Крещатике людей с раскосыми глазами, темнокожих и азиатов, одетых в национальные костюмы, джинсы, кроксы, в чалме, чадре, сари и вышиванках… И вся это пестрота приковывает к себе ваш взгляд.

На украинском Крещатике прогуливается и делает покупки весь мир! Это не туристы, а мигранты — бизнесмены, инвесторы и наёмный персонал с семьями. Они приехали в Украину, потому что здесь выгодно жить и зарабатывать деньги. Каждый из них очень хочет получить привилегию, которая есть у вас от рождения — украинское гражданство. Потому что все они хотят исполнить и свою Украинскую Мечту и стать самыми богатыми людьми мира!

_________

В Украине недавно началась дискуссия о мультикультурности. Общество медленно выходит из состояния «советских граждан», и это чувствуется во всём: политике, бизнесе, культуре…

Несколько поколений в период СССР были отрезаны от остального мира, современного искусства и науки. Коммунизм и социализм стали культурой и традициями для наших бабушек и дедушек, матерей и отцов. Советские города походили один на другой, как братья-близнецы, стирались национальные различия, подавлялась национальная идентичность. Сегодня достигло зрелого возраста лишь первое поколение людей, родившихся в независимой Украине. Они совмещают унаследованные постсоветские традиции с ценностями 21 века.

То что цивилизованным странам привычно, здесь ещё кажется дикостью, поэтому время от времени мы сталкиваемся с нетерпимостью. Масла в огонь подливают политики, культивируя националистическую ненависть. К сожалению, среди маргинализированной части населения Украины, которая не знает, где заработать деньги, зараза национализма разносится быстро. Но быстро же и дохнет, потому что не имеет подпитки в глобальном современном мире! Даже Германия справилась с фантомом нацизма и стала одной из самых богатых, мультинациональных и толерантных стран Европы! Пример для всего мира.

Мультикультурность в Украине начнётся, когда по соседству с вами будет жить человек другой расы, другого вероисповедания, но с украинским паспортом и теми же гражданскими правами, что у вас. Это, так или иначе, начнёт происходить, потому что Украина идёт в Европу, а границы между странами Европейского Союза стираются.

Свободное хождение евро, передвижение товаров, денег и людей самых разных рас и национальностей — вот что ждёт нас в будущем. И сегодня граждане Украины, считающие себя патриотами, должны делать всё, чтобы впустить на нашу территорию как можно больше товаров, денег и людей! К каким вершинам приводит Мечта о Свободе и Благополучии, мы знаем из истории Соединённых Штатов Америки. Как только граждане Украины осознают, что имеют Право на Свою Выгоду, мы станем мультикультурным и богатым народом.

Если мы ставим перед собой Цель — стать самыми богатыми в мире, то это возможно только через мультикультурность. И никакого национализма и других отсталых течений 20 века.

Зарабатывайте и будьте мультикультурными!